Politika varstva osebnih podatkov1. Upravljavec

Uradno ime organizacije: E-potovanja d.o.o.
 

Sedež podjetja: Trstenjakova 14, 1000 Ljubljana
 

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik): Sonja Tekavec

 

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, posredovanja ponudb, tržnega obveščanjai in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
 

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:

 

  • naslov elektronske pošte,
  • ime,
  • priimek.


Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.


 

3. Obdelovalci osebnih podatkov in iznos

Poleg podjetj E-potovanja d.o.o. (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zunanji tržniki, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov. Vsi obdelovalci so zakonsko in pogodbeno zavezani skladnosti z GDPR.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.


 

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.


 

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:
 

  • vpogled,
  • popravek,
  • popoln izbris,
  • omejitve obdelave,
  • ugovor obdelavi,
  • prenosljivost obdelave.
  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

 

V kolikor smatrate, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s podanim soglasjem in z veljavno zakonodajo, imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. 

 

 

E-potovanja d.o.o.