Covid in zavarovanje na poti

Za v stop v nekatere države je tudi pogoj ustrezno zdravstveno zavarovanje in zavarovanje rizika odpovedi.
 
Naša agencija E-potovanja sodeluje z večimi zavarovalnicami spodaj pa vam podajamo nadrobno opisane pogoje Evropskega turističnega zavarovanja.
 
Informacije za naše stranke in partnerje o COVID-19 in zavarovalnim kritju
 
Zavarovalno kritje med potovanjem / zavarovanje na potovanju
Celotno zavarovalno kritje je zagotovljeno – tudi za primere Covid-19.
Zavarovanje na potovanju na destinacijah, ki so na rdečem seznamu je popolno, razen za Covid -19 – tu ni zavarovalnega kritja
 
Države z opozorili o potovanju iz razlogov, ki niso Covid-19 (npr. Vojna, državljanska vojna)
Ni zavarovalnega kritja.
 
Zavarovanje pred potovanjem / zavarovanje odpovedi potovanja
Popolno zavarovalno kritje obstaja tudi za bolezen covid 19
 
Trenutna ocena in naše priporočilo:
Glejte potne podatke slovenskega ministrstva za zunanje zadeve Tu boste našli najnovejše varnostne informacije v povezavi z destinacijo oziroma državo v katero potujete.
 
Stopnje varnosti se razlikujejo glede na:
zelena, rumena, oranžna (brez vpliva na zavarovalno kritje)
rdeča ( vpliva na zavarovalno kritje)
Ker v Sloveniji nimamo več barvnega semaforja s katerimi bi določali okuženost populacije po državah, se zavarovalnica zgleduje po avstriskih kriterijih. Več si lahko ogledate tukaj https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/.
Če želite rezervirati potovanje v tujino, priporočamo, da uporabite storitve turistične agencije ali organizatorja potovanj in poskrbite za paketno potovanje. Tako boste zagotovili najboljšo možno zaščito v skladu z zakonodajo o potovanjih, zanesljive nasvete o vseh možnostih in zagotovljen boste imeli osebni kontakt.
 
Zavarovalno kritje med potovanjem / zavarovanje na potovanju
Kritje zdravstvenega zavarovanja v zvezi s Covid-19 v primeru opozoril o potovanju
Države brez opozoril o potovanju (zelene, rumene, oranžne).
Kritje je zagotovljeno v primeru, da ste kot stranka z zavarovalnim kritjem na potovanju.
• za vse stroške zdravljenja.
• za morebitni test COVID-19 v primeru pojava ustreznih simptomov
• za morebitne dodatne povratne potne stroške.
• za morebitne dodatne stroške za podaljšano nastanitev.
Stroški nastanitve v čisti karanteni niso zagotovljeni. Niso pokriti stroški „predpisanega“ profilaktičnega testiranja COVID-19 kot zahteve za vstop ali odhod.
 
Države z opozorili o potovanju zaradi covid-19 (rdeči seznam)
Za Covid-19 ni zdravstvenega zavarovanja, za vse druge bolezni ali poškodbe pa je popolno zdravstveno zavarovanje.
Države z opozorili o potovanju iz razlogov, ki niso Covid-19 (npr. Vojna, državljanska vojna)
Na splošno ni zavarovalnega kritja.
 
Izrecno poudarjamo, da lahko pandemija Covid-19 vodi do omejitev v zdravstveni oskrbi in naših običajnih storitev ni mogoče zagotavljati v običajni kakovosti. Zaradi visokih primerov Covid-19 je lahko zdravstvena oskrba preobremenjena, bolnišnice in običajna kakovost oskrbe morda ne bodo na voljo.
 
Zavarovanje pred potovanjem / Zavarovanje odpovedi potovanja
Odpoved zajema tudi v primeru bolezni COVID-19 kljub pandemiji.
Zaradi izboljšanih razmer do zdaj COVID-19 ne bomo razvrstili med pandemijo in zato kot razlog za izključitev pri zavarovanju odpovedi in prekinitve potovanja, dokler bodo razmere stabilne in posledično ne bo prišlo do poostritve ukrepov, zlasti omejitev potovanja.
Dokler bodo razmere še naprej stabilne, bo znova veljalo zavarovanje za popolno odpoved in prekinitev potovanja. Zajeti so tudi primeri odpovedi v povezavi s COVID-19, čeprav je COVID-19 še vedno razvrščen kot epidemija ali pandemija (WHO, avstrijski zdravstveni organi, zato izvzetje pandemije v skladu s pogoji in pravili ERV za potovalno zavarovanje ne bo sporno, dokler razmere ostajajo stabilne). To velja tudi za morebitne stroške prekinitve potovanja.
 
Tu je nekaj konkretnih primerov za razlago pri kritju zavarovanja odpovedi potovanja.
Kritje obstaja v primeru, da kot zavarovana stranka ne morete začeti potovanja:
• ker je bilo ugotovljeno, da imate izmerjeno povišano temperaturo, tudi če je poznejši rezultat testa negativen ali če ste se pozitivno testirali na COVID-19, ne da bi pokazali simptome.
• če imate simptome COVID-19
• ker ima bližnji sorodnik, ki živi v istem gospodinjstvu, covid-19 in je vaša prisotnost nujno potrebna.
• ker bližnji sorodnik, ki živi v istem gospodinjstvu, zboli za covid-19 in morate iz tega razloga ostati v karanteni.
 
Nezavarovano:
• Za nastanitev v karanteni se stroški ne predvidevajo. Pred odhodom na počitnice bodite - še posebej pozorni na svoje zdravstveno stanje, če je potrebno, če ste tvegan bolnik - pokličite svojega družinskega zdravnika.
• Stroški profilaktičnega tesat Covid-19, "predpisani" ob vstopu in izstopu, niso zajeti.
• Stroški, ki jih zakonito krije ponudnik storitev ali organizator potovanja in jih ni mogoče prenesti na potnika niti v primeru nezavarovanja, na primer, če poslovna pravna oseba preneha obstajati.
• Če ne morete potovati, ker ste postavljeni v karanteno zaradi suma na primer (npr. V vrtcu ali na delovnem mestu), ne da bi sami imeli simptome bolezni in brez da bi bili sami pozitivno testirani.
 
Vendar pa ne obstaja zaščita pred odpovedjo, če potovanja ne morete ali ne želite začeti, ker ste tvegani pacient ali - tudi kot tvegani bolnik - vas skrbi okužba zaradi vse večjega števila primerov na vašem počitniškem kraju. Tako kot prej se tudi sedaj naše premije ne ločujejo med visoko tveganimi in netveganimi bolniki in, tako kot prej, ne uvajamo nobenih starostnih omejitev.
Izrecno je navedeno, da je mogoče vprašanje zavarovalnega kritja presojati le na podlagi določenega časa, v katerem je škoda nastala. Zato je odločilno, kakšne so na primer posebne okoliščine "svoboda gibanja/ potovanja" in morebitni novi valovi bolezni v času, ko se zahtevek vloži in kateri uradni predpisi veljajo.
 
Pred vsakim počitniškim potovanjem bodite še posebej pozorni na svoje zdravstveno stanje, če je potrebno - zlasti kot tvegan bolnik - se obrnite na družinskega zdravnika.
 
Vprašanja in informacije
Prosim vas, da vsa vprašanja, zlasti na temo koronavirusa in zavarovalne zaščite, pošljete neposredno na info@turisticnozavarovanje.si
Za družinske člane se štejejo zakonec, oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu, otroci, partnerjevi otroci, zet/snaha, vnuki, starši, mačeha in očim, tast in tašča, stari starši, bratje in sestre zavarovane osebe.